นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ BahtStart

ยินต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bahtstart.com (“เว็บไซต์”) เป็นเจ้าของและจัดการโดย BahtStart Co.,Ltd. (ซึ่งจากนี้เรียกว่า “BahtStart” “เรา” “พวกเรา” และ/หรือ “ของเรา”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตั้งขึ้นต่อจากนโยบายของ BahtStart เกี่ยวกับข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและผู้ใช้ของบริการ หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการดำเนินการของเรา กรุณาติดต่อเราได้โดยตรงที่ info@bahtstart.com หรือใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา (Contact Us form)

เมื่อท่านทำการติดต่อเราผ่านเว็บไซต์หรือการบริการ เราอาจทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปจากท่าน ตามที่จะทำการอธิบายดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ผ่านเว็บไซต์: ข้อมูลส่วนตัวซึ่งระบุตัวตนของท่านและสามารถใช้ในการติดต่อท่านได้ทั้งในระบบและนอกระบบ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเมื่อท่านให้ข้อมูลกับเราเมื่อทำการลงทะเบียนสำหรับการเข้าถึงบริการ (เช่นข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ชื่อ อีเมล และที่อยู่ เป็นต้น) เมื่อท่านต้องการใช้บริการ (เช่น ข้อมูลการเงิน เช่นเลขที่บัญชีและวันเกิดของท่าน) เมื่อท่านติดต่อเราหากมีคำถามหรือมีการโต้ตอบด้านการสำรวจทางการตลาดและโครงการต่างๆ เมื่อท่านลิงก์โปรไฟล์ของท่านกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามด้วยบัญชีของท่าน และเมื่อท่านใช้บริการของเราซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นต้องใช้และ/หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อข้อมูลที่ไม่เปิดเผยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยนี้จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราด้วยความสมัครใจ ถือว่าท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และท่านเห็นด้วยว่าท่านจะยินยอมทำตามเงื่อนไขการใช้บริการของเรา หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าท่านรับทราบและเห็นพ้องว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจมีการถ่ายโอนจากที่อยู่ปัจจุบันของท่านไปยังสำนักงานและเซิฟเวอร์ของ BahtStart และบุคคลที่สามที่มีอำนาจซึ่งอยู่ในประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี BahtStart ของท่านผ่าน Facebook เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Facebook BahtStart จะได้รับข้อมูลต่อไปนี้: รูปโปรไฟล์และอีเมล์ของท่าน BahtStart ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของท่านและจะเชื่อมข้อมูลใน Facebook ของท่านเข้ากับบัญชีของ BahtStart การเข้าใช้ผ่าน Facebook เปิดทางเลือกให้ท่านโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์นี้ไปยังหน้าโปรไฟล์เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นในเครือข่ายของท่าน ท่านสามารถหยุดการเชื่อมต่อผ่าน Facebook ในหน้าการตั้งค่าของบัญชี BahtStart ของท่าน