เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร?

เราคือ BahtStart

พวกเราคือ บริษัท บาทสตาร์ท จำกัด เป็นบริษัทที่สร้างแพลตฟอร์มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นแพลตฟอร์มที่นำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ความเพลิดเพลิน กับผู้ใช้บริการและนักลงทุน

วิสัยทัศน์

ทำธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่งคั่ง มุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับและเชื่อใจของคนในสังคมระดับโลก

พันธกิจ

  1. มุ่นเน้นความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
  2. พลักดันการสร้างรายได้ และให้ความเพลิดเพลินกับผุู้ใช้บริการ
  3. พัฒนาความสามารถด้านบุคลากร เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมแพลตฟอร์มใหม่ๆ ให้ได้อย่างมีคุณภาพ

ประวัติความเป็นมา

บาทสตาร์ท (BahtStart) เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มที่มีความประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือสังคม และต้องการเชื่อมโยงให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันเเละกัน  ระหว่างผู้มีทุนทรัพย์และผู้ขาดทุนทรัพย์ และบาทสตาร์ทจึงต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพ และให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายได้จากการใช้บริการของแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นโดย             บาทสตาร์ท bahtstart.com จึงได้ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ชื่อและการออกแบบโลโก้บาทสตาร์ทนั้น อันดับแรกเป็นความคิดที่มองหาชื่อง่ายๆที่แสดงถึงการเริ่มต้นจากเงิน อันดับที่สองเป็นชื่อที่ง่ายต่อการจดจำและเข้าใจได้ง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

Baht หมายถึง บาท ซึ่งอธิบายถึงสกุลเงินบาทของประเทศไทย ซึ่งเป็นคำสาธารณะที่ใครก็รู้จักกัน    Start หมายถึง เริ่ม ซึ่งอธิบายถึงการเริ่มต้นโครงการ
BahtStart ทั้งสองคำเป็นคำที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับคนไทย และใช้โทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสื่อถึงความเป็นไทย ดังนั้น 

Baht โทนสีสีน้ำเงิน คือ PANTONE Reflex Blue C, Start โทนสีแดง คือ PANTONE 185 C

ซึ่งสองสีนี้สื่อถึงธงชาติประเทศไทย จากความเรียบง่ายนั้นเป็นกุญแจสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทซึ่งบ่งบอกถึงความเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา และการออกแบบที่ลูกศรจากตัว “r” เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงธุรกิจที่เติบโตอย่างไม่ไม่มีวันสิ้นสุด

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ไว้วางใจ และเชื่อมั่น BahtStart

สุนิสา, กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาทสตาร์ท จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 บริษัท บาทสตาร์ท จำกัด