สมัครงาน

ร่วมงานกับ BahtStart

เรามุ่งขยายการดำเนินการของเราอย่างต่อเนื่องและมองหาความท้าทายใหม่ๆเพื่อแบ่งปันความมุ่งมั่นทางนวัตกรรม
หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่:

มีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ต้องการเข้าร่วมทีมที่มีพรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์

มีแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไปด้วยภาษาและวัฒนธรรม

เรายังรอคุณอยู่!

กรุณาส่งจดหมายและประวัติของท่านมาที่อีเมล์ (info@bahtstart.com) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลงานของเราสำหรับโอกาสต่อไป